youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
18. april 2018

Pressemeddelelse: Årsregnskab 2017 – Barfoed Group P/S

bg

Barfoed Group P/S fortsætter den positive udvikling

Barfoed Group P/S realiserede i 2018 et resultat på 172 mio.kr. efter værdiregulering af selskabets ejendomme. Resultatet vurderes at være meget tilfredsstillende og er opnået gennem en fortsat fokus på at tilbyde moderne lejemål i høj kvalitet til såvel bolig- som erhvervslejere.

Resultatet er fremkommet gennem en indtjening fra ejendomsdriften på 95 mio.kr. og en værdiregulering af selskabets ejendomme med netto 77 mio.kr.

Selskabets lejeindtægter relaterer sig primært til boligudlejning, der står for 55 % af de samlede lejeindtægter, mens kontor- og detaillejere m.m. udgør de resterende 45 %. Boliglejemålenes andel af de samlede lejeindtægter har været stigende i de seneste år og forventes fortsat at stige i de kommende år.

Der har de sidste mange år ikke været reel tomgang på udlejning til boliglejemål, og Barfoed Group P/S forventer heller ikke udlejningsudfordringer for selskabets ejendomme i de kommende år på trods af opførelsen af et betydeligt antal boliger i Odense.

Udlejningen af erhvervslejemål har generelt været præget af større udfordringer end for boliglejemålene. Selskabet arbejder løbende på at tilbyde løsninger, der kan tiltrække nye lejere. Senest er ejendommen Vestergade 5, Odense C ombygget til burgerkonceptet Jagger. Tomgangen på selskabets kontorejendomme er derfor fortsat lav i relation til det øvrige marked.

Det er således lykkedes at fastholde en meget lav tomgang på 2,5 % for hele selskabets ejendomsportefølje i 2017.

Selskabets egenkapital udviklede sig positivt med udgangspunkt i den realiserede indtjening og udgjorde ultimo 2017 1.250 mio.kr. Stigningen i egenkapitalen i 2017 er sket uden at ændre på de anvendte afkastkrav på selskabets ejendomme på trods af et markedsmæssigt fald i afkastkravene, der alt andet lige betyder stigende ejendomspriser.

Selskabet fortsætter tillige ombygningen af ledige kontorer til boliger, når dette ud fra en samlet betragtning vurderes at være rentabelt. På nuværende tidspunkt er udlejningen af flere boliger i ombyggede kontorlejemål i Svendborg i gang. Ombygningerne er foregået i dels Tinghusgade og dels på Tolbodvej, hvor der er indrettet 5 nye store og flotte lejligheder med udsigt over havnen.

Selskabet har i 2017 udnyttet det meget lave renteniveau til sikring af de fremtidige rentebetalinger. Selskabets indtjening fremover vil derfor kun i beskedent omfang blive påvirket af eventuelle rentestigninger. Et tiltag der er med til at sikre selskabet en særdeles sikker platform for de kommende års udvikling.

De kommende år vil være præget af udnyttelsen af de ekspansionsmuligheder, der allerede er til stede i selskabets portefølje. Der er således netop vedtaget en lokalplan for Munkebjerg Park området, der blev erhvervet fra Freja ejendomme i 2006, og hvor der i 2009/10 blev bygget 188 udlejningsboliger.

2018 kommer til at markere starten af byggeriet på Munkebjerg Park, der i de kommende år vil give mulighed for opførelse af 700 nye boliger, kontorer, daginstitution, fitness og en dagligvarebutik på Munkebjerg Park. Byggeriet vil få en meget central placering på hjørnet af Niels Bohrs Alle og Munkebjergvej og dermed med direkte adgang til motorvejen – tæt ved den nye letbane og samtidig i meget kort afstand til det nye vækstområde i Odense, der omfatter bl.a. det nye Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, Syddanske Forskerparker samt Cortex Park. Et område der dagligt forventes at få op mod 60.000 besøgende.

Lokalplanen sikrer, at området vil være et af de nye udviklingsområder med størst adgang til grønne områder. Bebyggelsesprocenten vil således kun være 60 % og sikrer store områder reserveret til idræts- og legefaciliteter, en ny sø på området samt en kvarterpark.

I takt med gennemførelsen af byggerierne på Munkebjerg Park vil både indtjeningen og egenkapitalen i selskabet blive markant forbedret. Byggeriet vil blive gennemført med egen styring og anvendelse af fagentreprenøren. Den valgte metode vil give stor kontrol med kvaliteten i byggeriet og samtidig sikre, at byggeriet gennemføres billigst muligt med stor respekt for høj kvalitet.

For at sikre den optimale styring er den mangeårig tekniske chef Søren Aagaard Rasmussen udnævnt til teknisk direktør samtidig med, at der er sket yderligere styrkelse af selskabets tekniske afdeling, der fremover i højere grad vil blive et særskilt forretningsområde.

I løbet af den kommende måned vil planerne for den første etape af byggeriet blive offentliggjort, men det kan allerede nu afsløres, at der er tale om byggeri af familie- og seniorboliger.

Er der spørgsmål til denne pressemeddelelse kan henvendelse ske til

Direktør Jørn Beier

Mail                jb@barfoedgroup.dk

Mobil:             2948.9898