youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
13. april 2011

ROFL Barfoed koncernen køber markant ejendom på Kgs. Nytorv i København!

Rolf Barfoed koncernen afsluttede 2007 med købet af 2 markante kontorejendomme i København for en samlet pris på ca. 200 mio.kr. endnu en markant ejendom i København og når derefter op på en samlet ejendomsinvestering i 2007 på mere end 1,5 mia.kr.
Med overtagelse 20. december blev købt ejendommen Kgs. Nytorv 26, der i 1893 blev opført som hovedsæde for Det Store Nordiske Telegraf-Selskab etableret i 1869 af C.F. Tietgen. Selskabet ændrede i 1986 navn til GN Store Nord, der var i bygningen helt frem til begyndelsen af dette årtusind. De seneste år har ejendommen været ejet af den børsnoterede ejendomskoncern Nordicom, der overtog ejendommen i 2004. Nordicom fortsætter som lejer i ejendommen efter ejerskiftet. I stueetagen er tillige udlejet et butikslokale til B&O.
Umiddelbart inden årsskifte blev der tillige afsluttet et køb af kontorejendommen “Brøstes Gaard” beliggende Overgaden Oven Vandet, København. Ejendommen blev opført i 1785 til brug som jernstøberi og har efterfølgende været anvendt som lokalmuseum – kendt under navnet Brøstes Samling. De senest 10 år har ejendommen været ejet af C.W. Obel, der har moderniseret ejendommen, så den i dag fremstår som en spændende kontorbygning med en fantastisk beliggenhed direkte til Christianshavns kanal.
Med købet af ejendommene fastholder Barfoed koncernen strategien om erhvervelse af velbeliggende, markante ejendomme med gode lejere og genudlejningsmuligheder i Hovedstadsområdet. Investeringerne følger således efter 2 større investeringer i Hovedstadsområdet indenfor de seneste måneder. De 2 øvrige investeringer er købet af Højbro Plads 4, der er opført i 1797 og i dag er udlejet til Miljøministeriet og 4 ejendomme i Ny Østergade.
Investeringerne sker på et tidspunkt, hvor flere købere bl.a. på baggrund af den finansielle krise er tilbageholdende. Rolf Barfoed koncernen har imidlertid valgt en konservativ finansieringsstrategi og er derfor ikke blevet negativt påvirket af udviklingen på de finansielle markeder. Koncernen ser derimod mange muligheder i det nuværende marked.