youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
18. maj 2022

Årsregnskab 2021 – Barfoed Group P/S

Barfoed Group P/S fortsætter den gode udvikling!

Barfoed Group fortsatte i 2021 de foregående års fremgang på både top- og bundlinje. Selskabets samlede lejeindtægter steg i 2021 med 3 % til i alt 458 mio.kr.

Stigningen i lejeindtægter er et resultat af et fortsat stort fokus på optimering af selskabets lejemål, hvorved både sikres de eksisterende lejeindtægter samtidig med, at der skabes basis for en fortsat positiv udvikling i de samlede lejeindtægter.

På trods af coronaens fortsatte påvirkning både i forbindelse med nedlukninger i Danmark og problemer med forsyningerne af varer forblev selskabets tomgang på samme lave niveau som i 2020. Tomgangen var primært i enkelte af selskabets strøgejendomme i København, hvor et færre antal turister medførte problemer for nogle butikker. I den forløbne del af 2022 er udviklingen vendt, og der er indgået nye lejekontrakter på flere af disse lejemål. Interessen for både kontor- og retail lejemål er tilbage på samme niveau som før cororna krisen.

Selskabets resultat af ejendomsdriften før finansiering blev på 320 mio.kr. mod 310 mio.kr. i 2020, mens resultatet efter finansiering blev på 159 mio.kr. og var dermed 23 mio.kr. større end i 2020.

Årets resultat blev på 938 mio.kr. efter værdiregulering af selskabets ejendomme med 777 mio.kr.

Værdireguleringen af ejendommene er et resultat af en justering af priser til et marked, hvor investorernes krav til afkast for flere ejendomstyper har været faldende på trods af stigende renter i den sidste del af året.

Resultater betyder sammen med en forbedring af selskabets rentesikringsinstrumenter, at egenkapitalen ultimo 2020 udgjorde 3.197 mio kr.

2021 var præget af 3 store igangværende byggerier med opførelse af 433 boliger- og erhvervslejemål til udlejning. Det første del af byggeriet på Munkebjerg Park er allerede afleveret til lejerne og alle 184 boliger var udlejede lang tid før indflytningstidspunktet 1. maj. Der afleveres samme sted yderligere 63 boliger til de kommende lejere pr. 1. juni.

På Christians Park er udlejningen af 138 boliger til indflytning 1. september startet og på nuværende tidspunkt er der allerede indgået lejekontrakter på mere end halvdelen af de nye boliger på blot 6 uger. Disse boliger er beliggende i direkte forbindelse med byens nye park – Pulsparken. Odense´s nye bypark er etableret af Barfoed Group i tæt samarbejde med Odense kommune og beboerne i Bolbro som en del af bydelsprojektet Dit Bolbro.

Parken betegnes allerede nu som nyskabende og er et meget stort aktiv for området med mange dagligt besøgende.

Barfoed Group startede i 2021 ligeledes opførelsen af August Have på 46 studieboliger i Odense C til indflytning 1. september 2022, og udlejningen starter 15. juni, men forhåndsinteressen er allerede meget stor på boligerne.

Koncerndirektør Frederik Barfoed udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med regnskabet, og 2021 var et travlt år med opstart af flere større byggerier i Odense, men takket være den rigtige strategi om at bygge og vedligeholde i høj kvalitet sammen med en meget stor indsats af koncernens 120 medarbejdere, så indfrier vi alle vores mål for året.”

”Jeg ser allerede nu et 2022, hvor vi på trods af uroligheder i verden, fortsat har travlt og vi har samtidig en rigtig god efterspørgsel på lejemål i vores ejendomme, så jeg tror også 2022 lander ganske fornuftigt, hvor koncernen fortsætter med at præge den positive udvikling af Odense med nye kvalitetsbyggerier og ombygning af velbeliggende strøgejendomme. Vi er naturligvis opmærksomme på prisstigninger i byggeriet, og projekterne vurderes grundigt inden de igangsættes, og skulle prisstigninger fortsætte de kommende år, så kan det overvejes at udskyde dem til et senere tidspunkt, hvor det giver bedre mening at gennemføre dem.”

For yderligere kommentarer til regnskabet henvises til ledelsens årsberetning til regnskabet.

Aktivitetsniveauet er fortsat højt i 2022, hvor der udover færdiggørelsen af de 3 store byggerier sker gennemgribende renoveringer af flere strøgejendomme i Odense, hvor der bla etableres nye lokaler og udvidelse af ejendommen Vestergade 3 til herretøjsbutikken Ulrik Storm. Samtidig er ombygningen af Vestergade 1 i fuld gang til restaurationskæden Det Glade Vanvid, der ejes af Brdr Koch fra Århus. Der gennemføres omfattende ombygninger af flere centrale ejendomme i Kongensgade Odense, Østergade København og Danmarksgade i Fredericia.

Barfoed Group opfører ligeledes 56 nye rækkehuse i bydelen Munkebjerg Park til en projektsum på 175 mio til opstart ca 1.juni 2022.

Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål kontakt da venligst koncerndirektør Frederik Barfoed på FB@barfoedgroup.dk – 70 20 15 45 eller Direktør Jørn Beier JB@barfoedgroup.dk – 29 48 98 98.

Læs mere om Barfoed Group på www.barfoedgroup.dk

Barfoed Group bygger på munkebjergpark.dk – christianspark.dk – augusthave.dk