youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo

Information til erhvervslejere

Når du tilflytter erhvervslejemål hos Barfoed Group

Har De indgået aftale om leje af et erhvervslejemål hos BARFOED GROUP, vil vores ejendomsmægler udarbejde en kontrakt til Dem og fremsende denne til Dem. Vi beder Dem søge sagkyndig bistand forinden underskrivelsen af kontrakten.

Når en lejekontrakt er underskrevet og depositum m.m. er indbetalt, vil nøglerne til Deres nye lejemål enten blive fremsendt til Dem eller overdraget af vores ejendomsmægler. De kan også efter aftale med vores udlejningsafdeling afhente nøglerne på vores kontor i Nedergade – Odense C.

Lejemålet overtages som aftalt i kontrakten.

Ved indflytningen vil vores ejendomsmægler gennemgå lejemålet med Dem, for at sikre at det afleveres til Dem som aftalt i kontrakten. Er der ingen særlige aftaler om istandsættelse af lejemålet til Dem, vil De typisk få nøglerne tilsendt og lejemålet bliver ikke gennemgået.

Når du fraflytter erhvervslejemål hos Barfoed Group

Det aftales i kontrakten med vores ejendomsmægler hvor lang opsigelsesfrist der skal være på lejemålet. En opsigelse skal fremsendes på skrift til vores kontor eller såfremt De har mulighed for at scanne Deres underskrift ind, fremsendes opsigelsen på info@barfoedgroup.dk.

Når vi har modtaget Deres opsigelse vil De pr. post modtage en bekræftelse på denne. Sammen med bekræftelsen af opsigelsen vil vi fremsende et gult skema som De hurtigst muligt skal returnere til os. Svarkuvert er altid vedlagt.

Af de oplysninger De har sendt til os på den gule seddel, vil vores ejendomsmægler kontakte Dem for aftale fraflytningssyn. Har De noteret på den gule seddel at De ønsker at fraflytte lejemålet før opsigelsen udløber, vil vi søge Deres lejemål genudlejet hurtigst muligt.

Før det aftalte fraflytningssyn vil De af vores ejendomsmægler modtage et tilbud vedr. istandsættelse af lejemålet såfremt dette skal istandsættes. Dette fremgår af Deres kontrakt.

Vores ejendomsmægler skal have adgang til lejemålet i opsigelsesperioden samt have mulighed for at opsætte genudlejningsskilte.

Når lejemålet er fraflyttet og genudlejet vil De hurtigst muligt modtage en flytteopgørelse.