youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo

Er husdyr tilladt i lejemålet?
– Kun hvis det er oplyst af annoncen på vores hjemmeside eller fremgår af lejekontrakten.

Hvor finder jeg mit lejemålsnummer?
Du finder dit lejemålsnummer i øverste højre hjørne på din lejekontrakt eller på andre fremsendte breve fra vores kontor. Det starter typisk med 40-.

Hvordan opsiger jeg mit lejemål?
– Du opsiger dit lejemål via vores opsigelsesblanket. Blanketten finder du her: https://barfoedgroup.dk/lejerinfo/opsigelse/. Du vil herefter blive kontaktet for en fremvisning af dit lejemål. En fremvisning tager typisk 1 time. Vi kan fremvise alle hverdage fra kl. 08.30 til 15.30 samt aftener og weekender.

Hvorfor får jeg en huslejeopkrævning, selvom jeg har forudbetalt leje?
– Desværre kan vores administrationssystem ikke adskille, hvor meget forudbetalt leje du har. Derfor modtager du en huslejeopkrævning.
Du skal selv sørge for at afmelde PBS aftalen i din bank. Vær opmærksom på, at dato for afmelding til forsyningsselskaber, er sidste dag i din opsigelsesperiode.
Du skal stadig betale diverse aconto-udgifter i din opsigelsesperiode.

Hvad skal jeg selv sørge for i mit lejemål?
– Udskiftning af pærer i lejemålet, hvis de springer.
– Lufte radiatorerne ud, hvis de larmer eller ikke varmer som de skal. Afhjælper det ikke problemet, skal du kontakte kontoret.
– Afkalke toilettet hvis det løber. Afhjælper det ikke problemet, skal du kontakte kontoret.
– Hvis dit køleskab ikke køler ordentligt, skal det afrimes inden du kontakter kontoret.
– Finder du mugbegroninger i lejemålet, skal du lufte ud og vaske området ned med Rodalon. Skab luft omkring området. Sæt ikke møbler eller lignende helt op ad væggene (ydervægge). Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kontoret.

Må jeg fremleje min lejlighed eller et værelse?
– Du kan fremleje dit lejemål i maksimalt 2 år. Fremleje må ikke ske til et erhvervsmæssigt formål. Dit fravær skyldes studieophold i udlandet, sygdom, militærtjeneste, fængselsstraf, udstationering eller lignende. Antallet af personer må ikke overstige antallet af beboelsesrum (2 personer = 2 værelser). Fremlejekontrakt skal du som lejer selv udarbejde, og vi skal godkende og have en kopi af fremlejekontrakten.

-Vil du fremleje et værelse, antallet af personer må ikke overstige antallet af beboelsesrum (2 personer = 2 værelser). Fremlejekontrakt skal du som lejer selv udarbejde, og vi skal have en kopi af fremlejekontrakten.

Kan jeg blive udskrevet af lejekontrakten?
– Ja. Det kræver at der bliver udarbejdet en allonge. Allongen skal bl.a. indeholde dato for udarbejdelse af allonge, dato for udtrædelse af lejemålet, indskud bliver afregnet lejerne imellem, og udlejer og udtrædende lejer ikke har forpligtelser overfor hinanden efter allongen er trådt i kraft.

Indflytning i et lejemål
– Læs specifikt om dette under fanen Boliglejere.

Fraflytning af et lejemål
– Læs specifikt om dette under fanen Boliglejere.