youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo

Vi gør opmærksom på, at denne opsigelsesblanket kun kan anvendes af boliglejere.. Såfremt du ønsker at opsige dit erhvervslejemål, skal vi bede dig fremsende en opsigelse, som er underskrevet af en tegningsberettiget i firmaet.
Opsigelsen kan fremsendes til erhverv@barfoedgroup.dk. Husk, at hvis du lejer en p-plads, garage eller kælderrum skal denne opsigelsesblanket også benyttes.

Opsigelsesblanket

    Vi gør opmærksom på, at der skal udfyldes en opsigelsesblanket per person der har underskrevet lejeaftalen. Dato for sidst modtaget opsigelse anses som gældende opsigelsesdato.