youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo

Information til boliglejere hos Barfoed Group

Når du tilflytter et lejemål hos Barfoed Group

Har du indgået aftale om leje af et lejemål hos BARFOED GROUP, vil vi udarbejde en kontrakt til dig. Kontrakten sendes på mail via penneo.com hvor kontrakten underskrives med NemId. Husk at nærlæse § 11 i kontrakten. Sammen med kontrakten er der et indbetalingskort til brug for betaling af depositum, forudbetalt leje samt 1. måneds leje, varme m.m. Forudbetalt leje er IKKE til brug for betaling af husleje de første måneder man bor i lejemålet, men de sidste måneder, altså ved lejemålets opsigelse.

Når en lejekontrakt er underskrevet og depositum m.m. er indbetalt, vil du blive indkaldt til et indflytningssyn hvor vi sammen vil gennemgå lejemålet og udfylde en indflytningsrapport. Herefter vil du få overdraget nøgler, vaskekort m.m.

Lejemålene overtages ALTID og uden undtagelse helt nyistandsatte. Dvs. alle malbare flader er nymalet og alle gulve er enten pudset, lakeret eller olieret.

Senest 14 dage efter aftalt overtagelse af dit lejemål skal du, såfremt det skulle blive aktuelt, fremsende en fejl og mangelliste for lejemålet til vores kontor eller på mail til info@barfoedgroup.dk. Vi vil skriftligt bekræfte modtagelsen af listen og vil herefter blive hæftet på den indgåede lejekontrakt. Er der punkter på mangellisten som vi er uenige i, vil vores formand besigtige lejemålet hurtigst muligt.

Når du fraflytter et lejemål hos Barfoed Group

Ifølge lejekontrakten er der 3 måneders opsigelse på lejemålet og altid til den 1.hverdag i en måned. Opsigelsen skal ske ved udfyldelse af blanketen, du finder her. Hvis du ikke har en e-mail, skal lejemålet opsiges skriftligt til vores kontor, eller såfremt du har mulighed for at scanne din underskrift ind, fremsende opsigelsen på info@barfoedgroup.dk.
Vi gør opmærksom på, at der skal udfyldes en opsigelsesblanket per person der har underskrevet lejeaftalen. Dato for sidst modtaget opsigelse anses som gældende opsigelsedato.

Når vi har modtaget din opsigelse vil du modtage en bekræftelse herom via e-mail.

Hvis du har forudbetalt leje, hvilket fremgår af din lejekontrakt, er det de sidste måneder af opsigelsesperioden du kan undlade indbetaling af lejedelen. Du skal selv framelde PBS-aftalen i din bank.

Det bemærkes, at der skal betales for forbrugsafgifter mm. i hele opsigelsesperioden.

Af de oplysninger du har angivet under opsigelsen, vil vi indkalde dig til et fraflytningssyn. Ved synet skal lejemålet være tomt og rengjort, dette gælder også kælder- eller depotrum. Husk at lejemålet skal være fraflyttet senest 14 dage før opsigelsen udløber. Har du noteret at du ønsker at fraflytte lejemålet før opsigelsen udløber, vil vi søge dit lejemål genudlejet hurtigst muligt.

Hvis dette ikke ønskes, vil flyttesyn ske 14 dage før opsigelsen udløber.

Ved fraflytningssynet vil der blive udarbejdet en fraflytningsrapport over de evt. arbejder der skal gøres i lejemålet. Såfremt du ønsker at benyttet et andet firma til brug for istandsættelse af lejemålet skal du sørge for at arbejdet udføres af et momsregistreret firma og faktura skal kunne fremvise til vores formand ved fraflytningssynet.

Når lejemålet er istandsat og genudlejet vil der gå mellem 4 og 6 uger til du modtager din flytteopgørelse. Afregning af varme kan der gå op til år inden den endelige opgørelse forelægger fra Clorius da der kun er afregning en gang om året.