youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
8. maj 2023

Endnu et godt år for Barfoed Group P/S med god indtjening og højt aktivitetsniveau

På trods af et turbulent 2022 med Ruslands invasion af Ukraine, eftervirkninger efter COVID-19 pandemien, høj inflation, problemer med energiforsyningen, markant stigende renter m.m. har Barfoed Group P/S fastholdt et meget højt aktivitetsniveau med betydelige nybyggerier og markante renoveringer. Samtidig med det høje aktivitetsniveau er det lykkedes at opnå et særdeles tilfredsstillende resultat på driften af selskabets ejendomsportefølje.

Selskabets lejeindtægter udgjorde 487 mio.kr. og er således steget med 29 mio.kr. i forhold til 2022. Den primære årsag til stigningen i lejeindtægterne er færdiggørelsen af en række boligbyggerier i 2022. Resultatet før renter er steget næsten tilsvarende og udgjorde 341 mio.kr. mod 320 mio.kr. året før. Den markante forbedring skal ses i sammenhæng med en stor indsats for at reducere tomgangen på selskabets lejemål.

Tomgangen, der stort set alene er relateret til ledige butiks- og kontorlejemål, var på 12,5 mio.kr. – svarende til 2,6 % af de samlede lejeindtægter – og dermed lavere end i de foregående år. Det massive fokus på genudlejninger og viljen og evnen til at tilbyde nye lejere tidssvarende og individuelt tilpassede lokaler er en væsentlig faktor for fastholdelsen af den meget høje udlejningsprocent.

Resultatet før værdiregulering af selskabets ejendomme var på 153 mio.kr., hvilket er marginalt lavere end i 2022, hvilket alene skyldes en mindre indtjening på selskabets værdipapirbeholdning.

Selskabets politik de seneste mange år med hjemtagelse af realkreditbelåning med fast rente har medført, at de store rentestigninger i 2022 kun i begrænset omfang har påvirket de samlede renteudgifter og har dermed medvirket til i stort omfang at sikre indtjeningen både i 2023 og i de kommende år.

Værdireguleringen af selskabets ejendomme viser en nettoopskrivning på 58 mio.kr. på trods af nedskrivninger på en række kontor- og forretningsejendomme i specielt København samt boligudlejningsejendomme i bl.a. Fredericia og Nyborg.

Gennemførelsen af nybyggerierne på hhv. Munkebjerg Park, Christians Park og August Have har imidlertid medført en værdimæssig tilvækst, der sammen med en forbedret indtjening på selskabets øvrige portefølje giver en samlet positiv værdiregulering.

Aktiviteten har været meget høj gennem hele 2022, hvor der er færdiggjort og udlejet i alt 431 boliger i Odense, anlæggelsen af et parkområde på 25.000 m2 på Roesskovsvej i Odense samt totalrenovering af 2 store lejemål på det centrale handelsstrøg i Odense.

Direktør Jørn Beier udtaler:

”Selskabet anser årsregnskabet som meget positivt og et resultat af en målrettet indsats i en lang årrække, hvor fokus har været på at skabe attraktive boliger og tilbyde erhvervslejere individuelle og fremtidssikrede løsninger.

Det er tillige vigtigt at påpege, at opnåelsen af de positive resultater kun har været mulig med en stor og passioneret indsats fra medarbejderstaben, der de senere år på fuldtidsbasis er vokset fra 83 ansatte i 2018 til 107 i 2022.”

Munkebjerg Park – en kommende DGNB-certificeret bydel

Boligbyggerierne i Odense omfattede bl.a. 247 boliger på Munkebjerg, hvorefter der på området er opført i alt 579 boliger og 7 erhvervslejemål omfattende både kontorer, detail, fitnesscenter og daginstitution. Udviklingen af Munkebjerg Park som en ny bydel fortsætter således i et højt tempo og aktiviteten på området vil også være højt i de kommende år.

Det samlede byggeri på Munkebjerg Park opføres med fokus på ESG (Environmental, Social, Governance). Byggeriet foregår i stort omfang med bæredygtige materialer samtidig med, at kvalitet i både ude- og indearealer prioriteres højt. Der er allerede etableret store fællesarealer med søer, væksthuse, orangerier, træer m.m., der vil blive udvidet yderligere i forbindelse med de kommende byggerier. Bydelen vil samtidig få en beboersammensætning, der dækker alle aldersgrupper. Ved færdiggørelsen af de kommende års byggerier planlægges der yderligere en detailbutik og mindre spise-/takeawaysteder.

Munkebjerg Park udvikler sig således i henhold til de tanker og visioner, der er lagt for området med gode lejligheder, arbejdspladser, indkøbsmuligheder, børnepasning, unikke fritidsaktiviteter og på sigt mindre spisesteder.

Den nye bydel forventes at være færdigudviklet i 2025/26 og vil ved færdiggørelsen omfatte ca. 800 boliger og tillige være arbejdsplads for mere end 400 personer.

Det allerede gennemførte samt det planlagte byggeri vil samlet set give basis for en DGNB-certificering af området – en igangværende proces, som vil resultere i en sølv- eller guld-certificering.

Direktør Jørn Beier udtaler:

”Den kommende certificering vil være et resultat af selskabet store fokus på at skabe bæredygtige lejemål med samtidig hensyntagen til selskabet lejere gennem skabelse af attraktive forhold både i og udenfor lejemålene.

Vores nye byggerier skaber derfor basis for fælleskaber blandt vores lejere, hvilket allerede har bevist sin værdi i forbindelse med byggerierne på Munkebjerg Park og Christians Park”

Barfoed Group har etableret en ny park til glæde for hele Bolbro

Udover byggeriet på Munkebjerg afsluttedes yderligere 2 byggerier på hhv. Christians Park, Roesskovsvej og August Have, Nyborgvej. Byggeriet på Christians Park er 2. etape og bestående af 138 boliger, mens August Have består af 46 boliger.

I direkte forbindelse med byggeriet på Christians Park er etableret et stort parkområde, der er en kombination af et rekreativt frirum med søer, opholdsarealer og et område til fysisk aktivitet med bl.a. løbestier, Parkour-bane og udendørs fitness. Projektet er fuldt ud finansieret af selskabet og udviklet i et tæt samarbejde med Odense Kommune og med borgerinvolvering.

Søerne tjener både et rekreativt formål og som regnvandsopsamling for en større del af lokalområdet og tilfører dermed et særskilt miljømæssigt aspekt.

Kvalitetsløft til Strøget i Odense

Den gennemgribende renovering af 2 lejemål på det primære handelsstrøg i Odense er sket til hhv. Ulrik Storm og Det Glade Vanvid.

Ulrik Storm har etableret en high-end herretøjsbutik i ejendommen Vestergade 3. Ejendommen er gennemgribende renoveret både ude og inde med ny facade og en eksklusiv indretning. Ejendommen er efterfølgende kåret til at have byens flotteste butiksfacade.

Som nabo til Ulrik Storm er sket en gennemgribende renovering af 1. salen i ejendommen Vestergade 1, hvor Det Glade Vanvid har åbnet en ny restaurant med et for Odense hidtil ukendt koncept. Restauranten har haft en betydelig succes og har for øjeblikket fuldt booket i en lang periode fremover.

 Fortsat høj aktivitet i 2023

Den høje aktivitet er fortsat ind i 2023. Selskabet er i gang med næste etape på Munkebjerg Park omfattende 56 rækkehuse, der vil være klar til indflytning 1. oktober. Rækkehusene er i hhv. 2 og 2 ½ etage og hhv. 125 og 154 m2. Interessen for boligerne er allerede meget stor og udlejningen forventes igangsat efter sommerferien.

Selskabet har desuden erhvervet ejendommen Vestergade 49, Odense, der tidligere var hjemsted for Alm. Brand. Ejendommen vil gennemgå en omfattende renovering og vil efterfølgende komme til at omfatte 2 lejemål til hhv. butik mod Vestergade og et restaurationslejemål i passagen mod Slotscentret.

Koncerndirektør Frederik Barfoed udtaler i forbindelse med årsregnskabet:

”Jeg er meget tilfreds med regnskabet i et år, hvor vi har haft stor travlhed med opførelsen af flere store byggerier og renoveringer og samtidig med gennemført et generationsskifte.

Vi har en god projektportefølje inden for nybyggeri og udvikling af bestående ejendomme, som vi løbende igangsætter, når de rigtige vilkår er til stede og det glæder vi os meget til at komme i gang med i 2023 og årene frem.

Efter generationsskiftet og gennem fastholdelse af en finansieringsstrategi med fokus på fast rente står vi stærkt i forhold til at udnytte mulighederne i markedet.”