youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
22. maj 2018

BARFOED GROUP offentliggør store byggeplaner for ny bydel Munkebjerg Park i Odense M.

Bilag1MP

Den fynske familieejede ejendomskoncern – BARFOED GROUP – igangsætter med byggestart i august måned 2018 første etape af byens største bydelsprojekt med en ejer, hvor der i næste etape opføres i alt ca 20.000 m2 bolig- og erhvervslejemål til egen portefølje til en værdi af 475-500 mio kr.

BARFOED GROUP opførte i 2010 de første 188 lejeboliger på Munkebjerg Park, der har været fuldt udlejet siden færdiggørelsen. Odense Kommune har netop vedtaget en ny lokalplan for Munkebjerg Park, der samlet set giver BARFOED GROUP muligheder for yderligere 65.000 m2 byggeret svarende til 15.000 m2 erhverv som kontor, dagligvarer, fitness, detail, hotel, børnehave og vuggestue. De resterende 50.000 m2 vil blive moderne lejeboliger i høj bygningsmæssig kvalitet i alle størrelser herunder både familielejligheder, ungdomsboliger, townhouses mm. Der vil derfor blive boliger til alle aldersgrupper lige fra unge studerende til ældre mennesker, så der skabes en varieret og levende bydel for områdets beboere. Grunden er ca. 125.000 m2, så bebyggelsesprocenten er kun ca 60 %.

Byggeriet forventes opført etapevis over de kommende 4-5 år og hele bebyggelsen vil blive i alt 75.000 m2 og have en samlet værdi på mellem 1,6-1,7 mia kr og vil derfor blive koncernens største ejendomskompleks i porteføljen.

Munkebjerg Park er med sin unikke beliggenhed i Odense M nabo til Syddansk Universitet, Forskerparken, EUC Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole og det nye super sygehus (OUH) med flere, og området har et stort behov for alle typer lejeboliger, da mere end 60.000 mennesker vil bo og arbejde i området til daglig. Det er vigtigt for BARFOED GROUP, at hele området får et parklignende præg, så boligerne bliver opført i et miljø med nem adgang til fredskov og egne fritidsarealer. Områdets nye beboere har derfor glæde af områdets naturmæssige store kvaliteter. Der bliver bygget videre på den ”grønne kile” i området, hvor tankerne omkring et aktivt udeliv er i fokus, og der er i dag kunststof boldbaner, udendørs fitness maskiner til beboerne, men i næste etape udvides dette med tennisbane, legepladser og ny kunstig anlagt sø, fælles terrasser mm, som vil skabe et flot grønt udemiljø på området.

Der er i dag en delebilsordning på området, som beboerne efter behov kan leje og Letbanen kommer også i gå afstand til Munkebjerg Park. 

Boliger – Munkebjerg Park:

BARFOED GROUP opfører nu de næste 145 boliger på området, som fordeles mellem 2, 3 og 4 værelses lejligheder, hvor bla. Penthouse lejlighederne får store tagterrasser og gaspejse blot for at nævne nogle af detaljerne i byggeriet. Boligerne bliver opført i alle størrelser fra 60 m2 og nogle få helt op 160 m2, dog vil størstedelen af boligerne blive mellem 80-110 m2. Den nye lokalplan vil tilføre området 7-800 nye boliger i op til 10 etager. Boligerne vil blive bygget i høj bygningsmæssig kvalitet med en spændende indretning, og det er vores mål, at boligerne skal henvende sig til unge som ældre. Der vil til de fleste boliger være minimum 2 store altaner, og nogle af boligerne vil få både 3 og 4 altaner samt store tagterrasser. BARFOED GROUP og arkitekten har haft stor fokus på at skabe flotte facader, som skal understøtte områdets kvalitet og udtryk.

Boligerne er derfor størrelsesmæssigt tilpasset til både beskæftigede i området, studerende og ældre, der ønsker at forblive i nærområdet.

Munkebjerg Business Park:

MunkebjergBusinessPark

Der opføres i næste etape 6500 m2 kontor og dagligvareforretning på det meget synlige hjørne mellem Niels Bohrs Alle og Munkebjergvej og ejendommens lejere får stor synlighed på denne placering samt nem adgang til både E20 og Odense City. Interessen for erhvervslejemålene er meget stor, og der forhandles pt omkring udlejning af kontorlejemålene og dagligvarelejemålet til meget stærke lejere, som på alle måder vil signalere og understrege styrken i området for de virksomheder, der placerer sig her.

Der vil blive anlagt et stort antal P-pladser på terræn samt underjordisk P-anlæg. Navnene på erhvervsdelens nye lejere vil blive offentliggjort hen over sommeren, hvor det forventes at det meste af arealet er udlejet inden byggestart. De resterende ca 8000 m2 til erhverv udvikles efter behov over de kommende år til ovennævnte formål.

Både bolig- og erhvervsdelen tegnes af arkitektfirmaet Juul & Frost, som BARFOED GROUP gennem mange år har haft et tæt samarbejde med. 

Koncerndirektør Frederik Barfoed udtaler:

”Vi har sammen med dygtige rådgivere og Odense Kommune arbejdet længe på denne lokalplan og hele udviklingen af området og bydelen, og det er for BARFOED GROUP en stor opgave, som vi glæder meget til at komme i gang med.”

”Vi bygger til os selv, og kvalitet og passion i byggerierne er vigtige elementer for os, og vi vil på Munkebjerg Park tilføre byen og vores kommende beboere en bydel, hvor vores passion og glæde ved at opføre dette gerne skulle smitte af på de beboere som flytter ind i området. Vi har valgt en anden retning i forhold til de mange andre byggerier, som i disse år opføres i Odense Kommune, hvor man mange steder bygger ekstremt tæt og i en til tider meget ordinær arkitektur uden meget sjæl og passion fra bygherren.”

”Jeg tror personligt meget på, at fremtidens lejeboliger bla skal indeholde gode rummelige altaner samt nem adgang til grønne områder med adgang til aktiviteter og rekreativt udemiljø, så man får lyst til at være der. Derfor anlægger vi bla en sø mere med terrasser langs søen og en masse gratis muligheder for vores beboere, så de på Munkebjerg Park kan leve et aktivt udeliv lige uden for deres hoveddør.”

”Det er vores ønske på Munkebjerg Park, at bydelen også skal have Børnehave og Vuggestue, da børn skaber liv og glæde. Vi får derved en bydel, hvor alle aldersgrupper lever sammen – det tror jeg på kan skabe en masse energi og et dejligt nærmiljø at bo i, og det vil gøre mig både glad og stolt, når vi lykkes med det.”

”Det er for virksomheden og familien en vigtig milepæl i virksomhedens snart 100 årige historie, og det at udvikle en hel bydel på den måde er for os, vores dygtige medarbejdere og alle de tilknyttede samarbejdspartnere en fantastisk oplevelse, som kun bliver større hver dag i takt med, at projektet skrider frem.”

På vedhæftede bilag 4 ses en oversigt over hele bydelen Munkebjerg Park, hvor de hvide bygninger er markeret, og det svarer til næste etape.

Læs mere om BARFOED GROUP på www.barfoedgroup.dk