youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
munkebjerg business park odense

Datapolitik for rekruttering

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering hos Barfoed Group

 

1.1 Dataansvarlig

Barfoed Group er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

 

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos Barfoed Group, er du velkommen til at rette henvendelse til os på GDPR@barfoedgroup.dk

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.

 

I tilfælde hvor din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

 

3.1 Kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

 

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

 

  1. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.

 

Uopfordrede ansøgninger opbevares i seks måneder efter modtagelse.

 

 

5.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se punkt 1.2).

 

5.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

 

5.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

5.1.3. Ret til sletning

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

 

5.1.4. Ret til begrænsning af behandling

 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

5.1.5. Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

5.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

5.2 Forpligtelser

 

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.

 

  1. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk