youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
munkebjerg business park odense

Ved ophold på specifikke ejendommen kan du blive optaget af vores tv-overvågning.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning, og derfor har vi en pligt til at informere dig om behandlingen.

Barfoed Group P/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med tv- overvågning. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Barfoed Group P/S
Nedergade 35
5000 Odense C
Telefon: 70201545
E-mail: gdpr@barfoedgroup.dk
CVR: 25512979

Herunder kan du læse om, hvilke oplysninger vi behandler i forbindelse med TV-overvågning, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har som registreret i Barfoed Group P/S.

Formålet med tv-overvågning

Vores tv-overvågning har til formål at forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk, at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område og at sikre opklaring af kriminalitet.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte:

  • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det TV-overvågede område
  • Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne

Behandling af dine personoplysninger

Vi behandler optagelser med personoplysninger, der er foretaget i forbindelse tv-overvågning med det formål at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område, at forebygge og opklare kriminalitet og beskytte vores ejendomme.

Vi behandler oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2 (oplysninger om strafbare forhold). Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed på grundlag af tv-overvågningslovens § 4c.

Optagelserne vil ikke blive videregivet eller vist til andre end politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Behandlingens varighed

Billedoptagelser fra tv-overvågning gemmes som udgangspunkt i 30 dage.

Optagelserne slettes automatisk efter den 30. dag efter optagelsens tidspunkt. Herefter er optagelserne ikke længere i vores varetægt.

I tilfælde, hvor der er mistanke om kriminelle forhold, der efterforskes af politiet, opbevares oplysningerne, indtil oplysningerne er overladt til politiet. Herefter slettes oplysningerne.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare optagelser i længere tid, hvis optagelserne skal bruges i en konkret tvist vedrørende en persons adfærd. I disse tilfælde vil personen blive underrettet særskilt herom, jf. tv- overvågningslovens § 4 c, stk. 5.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Barfoed Group P/S´ behandling af dine oplysninger, som du kan læse nedenfor. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke optagelser Barfoed Group P/S har om dig. Dette er dog begrænset af regler for videregivelse af personoplysninger. Dette betyder at du kun kan få indsigt i afgrænsede optagelser, hvor du er på. Herudover skal man ved indsigt være opmærksom på at videoerne kan være splittet op i sekvenser, eller at andre personer kan være sløret, med mindre samtykke fra andre personer på videosekvensen foreligger.

Ved henvendelse skal du specifikt kunne henvise til dag og tidspunkt du var ved den pågældende ejendom, hvor vi har skilte der angiver, at der er overvågning.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt oplysningerne ellers ville blive slettet.

Retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i:

  • Lov om tv-overvågning
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9
  • Databeskyttelseslovens 8

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger:

Barfoed Group P/S
Nedergade 35
5000 Odense C
Telefon: 70201545
E-mail: gdpr@barfoedgroup.dk
CVR: 25512979

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf: 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk eller datatilsynet.dk