youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
12. maj 2021

Meget tilfredsstillende resultat i BARFOED GROUP for 2020, og flere spændende projekter på vej.

 

Pressemeddelelse: Årsregnskab 2020 – Barfoed Group P/S

Barfoed Group P/S fortsætter den gode udvikling på trods af Corona-pandemien

2020 blev et år, hvor Coronapandemien i meget høj grad påvirkede hele verdenen både i forhold til den sundhedsmæssige side og til de store økonomiske udfordringer i forlængelse af nedlukningerne.

På trods af store udfordringer har Barfoed Group P/S fortsat den positive udvikling med god indtjening og konsolidering samt afslutning af store byggeprojekter og igangsætning af nye.

Selskabets resultat efter værdireguleringer var på 363 mio.kr. mod 374 mio.kr. i 2019. Det mindre fald i resultatet forklares med et fald i selskabets finansielle indtægter, der var 26 mio.kr. mindre end i 2019. De finansielle indtægter vedrører afkastet af selskabets investeringsdepoter og dermed ikke selve virksomhedsdriften.

Resultatet er sammensat af et overskud på driften af selskabets ejendomme på 136 mio.kr. og 227 mio.kr. i regulering af værdien af ejendomsporteføljen som følge af de gennemførte nybyggerier og det lave renteniveau.

Selskabets lejeindtægter voksede med 5,5 % i 2020 til i alt 445 mio.kr. Stigningen i lejeindtægterne kom hovedsageligt fra færdiggørelsen og udlejningen af 3 byggerier på Munkebjerg Park, hvor de 145 nye boliger var færdige i 2. kvartal og fuldt udlejet i forlængelse af færdiggørelsen, mens både kontorbyggeriet og opførelsen af en detailbutik var fuldt udlejet 12 måneder før byggeriets afslutning. Blandt lejerne i de nye erhvervsbyggerier kan nævnes Lidl, PWC, Nykredit og Erhvervshus Fyn.

Selskabet har i 2020 kunnet konstatere en svag stigning i tomgangen på selskabets erhvervslejemål, men mindre end forventet. Corona-pandemien og de længerevarende nedlukninger har derfor kun haft beskeden betydning for tomgangen, der er realiseret på 3,6 %, hvilket fortsat er et lavt niveau.

Størstedelen af selskabets lejeindtægter (56 %) er relateret til udlejning af boliger, hvor udlejningen fortsat forløber særdeles tilfredsstillende. De senere år er der både i Odense og i resten af landet opført en lang række nye boliger og enkelte steder har dette resulteret i problemer med udlejningerne. Det er selskabets klare overbevisning at sammenhæng mellem byggeri i en høj kvalitet og lavere leje end det generelle niveau også i fremtiden vil sikre, at selskabets lejemål vil være fuldt udlejede.

Erhvervsudlejningen har i 2020 generelt været god selvom Corona-pandemien har givet udfordringer for en lang række brancher. Gennem en aktiv dialog med de hårdest belastede lejere af butikker og restauranter er det lykkedes i stort omfang at fastholde de eksisterende lejere og med den igangværende genåbning er optimismen på vej tilbage hos mange i de mest berørte brancher.

Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2020 2.095 mio.kr. og voksede dermed med mere end 400 mio.kr. i løbet af året.

Selskabet har igen i 2020 benyttet det lave renteniveau til at sikre renterne på lang sigt, hvilket sammen med de løbende renoveringer og fokus på tiltrækningen og fastholdensen af attraktive lejere er med til at sikre at den gode indtjening kan fastholdes i de kommende år.

I forlængelsen af afslutningen af de 3 første byggerier på Munkebjerg Park i 2020 er selskabet begyndt opførelsen af yderligere 16.000 m2 på området, der tidligere var Odense Universitets – nu SDU – første hjemsted. Byggeriet blev påbegyndt medio 2020 og første del forventes afleveret til de kommende lejere primo 2022, og færdiggjort medio 2022.

Byggeriet, der kommer til at være den centrale del af den nye bydel, kommer til at indeholde såvel senior som ungdomsboliger, et fitnesscenter og en daginstitution. Fitnesscentret er udlejet til Claus Sloth, mens daginstitutionen vil blive drevet af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

I 2021 vil der tillige blive startet nye byggerier op 2 andre steder i Odense. På Roesskovsvej i direkte forbindelse til selskabets eksisterende bebyggelse (Christians Park) vil blive opført 138 2- og 3 værelseslejligheder i selskabet sædvanligt høje kvalitet. I forbindelse med byggeriet anlægges i samarbejde med Odense kommune en park med fokus på muligheden for fysisk aktivitet – under arbejdstitlen Pulsparken.

Parken vil udover mulighederne for fysisk aktivitet også indeholde betydelige rekreative tiltag med etablering af søer og opholdsarealer.

Udover byggerierne på Munkebjerg Park og Roesskovsvej startes byggeriet af yderligere 46 små boliger på Nyborgvej (August Have)op. Byggeriet vil være beliggende direkte ud til Letbanen og vil være specielt henvendt til studerende og andre unge.

Selskabets fortsætter således det høje aktivitetsniveau både i 2021 og i de efterfølgende år.