youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
15. maj 2020

Pressemeddelelse: Årsregnskab 2019 – Barfoed Group P/S

Barfoed Group P/S ser optimistisk på fremtiden

I en periode, hvor der er stor fokus på Covid-19 pandemien og konsekvenserne heraf har Barfoed Group P/S aflagt regnskab for 2019, der fortsætter den gode udvikling i selskabet.

Resultatet I 2019 blev et overskud efter værdireguleringer af selskabets ejendomme på 374 mio.kr., hvilket stort set var på niveau med 2018. Resultatet er sammensat af en indtjening på ejendomsdriften inkl. finansielle indtægter på 148 mio.kr. og en værdiregulering af ejendomsporteføljen med 226 mio.kr.

Den overvejende del af selskabets lejeindtægter kommer fra boliglejemål, hvor der fortsat er stor efterspørgsel efter såvel nye og nyere lejemål i god kvalitet som boliglejemål i god stand i den ældre og centralt beliggende boligmasse.

Erhvervsudlejningen har i 2019 været god og på niveau med de tidligere år, hvilket har betydet, at der har kunnet realiseres en fortsat lav tomgang på et niveau, der er lavere end på sammenlignelige ejendomsporteføljer. Den samlede tomgang har alene udgjort 2,7 % af de samlede lejeindtægter.

Indtjeningen fra driften har været medvirkende til, at selskabets egenkapital er vokset med 85 mio.kr. til 1.691 mio.kr. på trods af en negativ værdiregulering af selskabets renteinstrumenter med 274 mio.kr.

Samtidig med realiseringen af det gode resultat har der i 2019 været stor fokus på at udnytte det lave renteniveau til en optimering af selskabets låneportefølje og gennemførelse af nybyggerier af kvalitetsboliger og kontorer i høj kvalitet. Disse byggerier er medvirkende till at skabe en styrkelse af et i forvejen solidt driftsmæssigt grundlag for de kommende år.

Tiltagene har sammen med den gode drift været med til at sikre, at den igangværende Covid-19 pandemien, selvom den vil påvirke driften i de kommende år, kan håndteres uden brug af regeringens hjælpepakker.

Covid-19 har påført en række af selskabets lejere store udfordringer i forbindelse med tvungne eller frivillige nedlukninger. Hos langt hovedparten af erhvervslejerne kan dog konstateres en stor vilje og evne til at betale, hvilket sammen med hjælpepakkerne betyder, at der på nuværende tidspunkt kun forventes beskedne tab på lejere.

På trods af nedlukningerne er der dog fortsat gang i erhvervsudlejningen. og der er i den seneste tid indgået flere lejemål på såvel kontor- som detaillejemål. Så selv med opsigelser og konkurser hos erhvervslejerne er der fortsat et optimistisk syn på den fremtidige udlejningssituation.

Den positive driftsudvikling og udnyttelse af det lave renteniveau har tillige medvirket til, at selskabet likviditet giver mulighed for med en høj egenfinansiering at igangsætte yderligere byggerier i de kommende år.

Medio 2020 afleverer selskabets sidste del af det igangværende byggeri på Munkebjerg Park. Indflytningen af de kommende lejere i det nye kontorhus på 5.300 m2 begynder den 1. juli, hvor PWC og Erhvervshus Fyn overtager deres lejemål, mens Nykredit og Totalkredit, der flytter ind i den sidste del af kontorhuset, overtager lejemålene 1. september.

Den 1. juni afleveres en detailbutik på området til LIDL, der forventes at åbne i løbet af juni.

Opførelsen af 145 boliger på samme område var afsluttet pr. 1. april, hvor også helt unikke udenoms arealer, der danner en ny standard for udlejningsbyggeri, er færdige. Boligerne der omfatter fra 2 til 4 værelseslejligheder er i dag alle udlejede.

I forbindelse med byggerierne har der udover den bygningsmæssige kvalitet været fokus på bl.a. miljøforhold og trivsel for de kommende beboere/lejere. Kontorbyggeriet har således opnået Byg Fyn’s miljødiplom.

Udbygningen af Munkebjerg park vil fortsætte i de kommende år, og allerede ultimo februar blev der foretaget første spadestik på det næste byggeri på området. Byggeriet vil blive på i alt 17.500 m2 og vil primært blive mindre lejligheder, der henvender sig til studerende og seniorer.

Etapen vil bestå af 247 boliger, hvoraf der bl.a. vil være 98 1-værelseslejligheder og 70 2- og 3 værelsesboliger primært til seniorer. Bebyggelsen vil indeholde et torv og der vil under hele området blive en parkerings- og teknikkælder på 8.000 m2.

Udover boligerne er der 2 erhvervslejemål, der allerede er udlejede til hhv. fitnesscenter og daginstitution. De 2 erhvervslejere er med til at sikre, at området ved færdiggørelsen vil fungere som en selvstændig bydel med boliger til alle aldre og familieforhold, arbejdspladser, detail, service og mindre spisesteder med mulighed for take away.

Byggeriet forventes færdig i etaper fra efteråret 2021 til foråret 2022.

Er der spørgsmål til denne pressemeddelelse kan henvendelse ske til, idet der samtidig henvises til yderligere regnskabskommentarer i ledelsen årsberetning i regnskabet.

Direktør Jørn Beier
Mail jb@barfoedgroup.dk