youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
17. maj 2024

Pressemeddelelse: Årsregnskab 2023 – Barfoed Group P/S

Trods inflation og høje renter fortsætter Barfoed Group P/S med god indtjening og højt aktivitetsniveau.

2023 var generelt et udfordrende år for ejendomsbranchen med fortsat høj inflation og i forhold til de foregående 10 år, en høj rente og udfordringer for detailbranchen. På trods af disse udfordringer realiserede Barfoed Group P/S et resultat før værdireguleringer på 164 mio.kr., hvilket er det bedste resultat i selskabets historie.

Lejeindtægterne steg fra 487 mio.kr. i 2022 til 547 mio.kr. i 2023 som følge af primært tilkøb af en række ejendomme, der tidligere var ejet af ejerfamilien i privat regi og sekundært huslejestigninger relateret til nettoprisindeksreguleringer af huslejen.

Totalrenoveringen af Harvings Pakhus er den væsentligste enkeltfaktor i forbindelse med stigningen i tomgangen. Renoveringen der har taget op mod 12 måneder, er ved at være færdig, og der er fuld gang i udlejningen. Ejendommen forventes fuldt udlejet i løbet af indeværende år.

Udover renoveringen af Harvings Pakhus er de foregående års høje aktivitetsniveau med såvel renoveringer som nybyggerier fortsat. På Munkebjerg Park færdiggjordes 56 rækkehuse, der komplementerer de øvrige byggerier på området, mens en nyerhvervet strøgejendom er totalrenoveret og fuldt udlejet til hhv. Matas, en restaurant og kontorer. Ejendommen har fået sit oprindelige navn tilbage – Pariser Passagen – og forbinder selskabets ejendom Slotscentret med Vestergade den primære gågade.

I forbindelse med værdiansættelsen af ejendommene, er der netto sket en mindre negativ regulering af selskabets samlede bogførte værdi. Forbedringer i driften i forbindelse med højere lejeindtægter har dog medført, at forøgelsen af markedets krav til afkastet på ejendommen, kun har medført en mindre nedskrivning.

Sammenholdt med en stigning i den negative værdi af rentesikringsinstrumenter har dette på trods af den positiv indtjening betydet et mindre fald i selskabets egenkapital, der pr. 31/12 2023 udgjorde 4.284 mio.kr., hvilket giver en soliditet på 38 %.

I forbindelse med godkendelsen af regnskabet og generalforsamlingen har Barfoed Group P/S valgt at styrke bestyrelsen. Nye i bestyrelsen er Ib Dahl Carlsen og Jørn Beier.

Ib Dahl Carlsen stoppede i 2023 efter 46 år i Nordea, har stor erfaring med både ejendomsmarkedet og det finansielle marked og tillige beklædt en lang række lederstillinger.

Jørn Beier stopper pr. 30. juni som direktør i Barfoed Group efter næsten 19 år på posten, men træder samtidig med ind i bestyrelsen.

Koncerndirektør Frederik Barfoed udtaler i forbindelse med regnskabet og ændringer i den overordnede ledelse:

Jeg er meget glad for, at vi har kunne styrke vores bestyrelse yderligere med 2 nye medlemmer, der begge har en meget stor erfaring med ejendomsmarkedet. Inddragelsen af Jørn Beier i bestyrelsen betyder tillige, at virksomheden fortsat kan trække på den store viden som Jørn Beier besidder i forhold til vores virksomhed.

Ib Dahl Carlsen vil ligeledes tilføre en betydelige kompetence opnået bl.a. gennem et lang karriere i den finansielle sektor og specielt jobbet som Head of Real Estate i Nordea Kredit.

I forbindelse med årsregnskabet er jeg meget tilfreds med, at vi indtjeningsmæssigt kan fastholde et meget tilfredsstillende resultat på trods af de udfordringer, der er i markedet.

Vi har fortsat fuld tro på vores koncept med kvalitetslejemål til konkurrencedygtige lejepriser og har derfor igangsat yderligere 2 byggerier primo 2024 omfattende i alt 118 nye boliger på Munkebjerg Park.  Byggerierne omfatter boliger mod både det unge og det mere modne segment.

Jeg er samtidig utrolig stolt af, at vi har opnået certificeringen af Munkebjerg Park som den første bæredygtige bydel i Danmark. Fejringen med deltagelse af borgmester, rådmand og alle vores samarbejdspartnere var en bekræftelse på, at vores tilgang til byggerier er helt i tråd med de krav til bæredygtighed. Dette er en samfundsmæssig nødvendighed og samtidig er det lykkedes at effektuere dette på en måde, hvor vi kan registrere en meget høj tilfredshed hos vores lejere.