youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo
munkebjerg business park odense

1.1 Dataansvarlig

Barfoed Group P/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du retter henvendelse til os.


1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din henvendelse, er du velkommen til at kontakte os på GDPR@barfoedgroup.dk


2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at gøre os i stand til at håndtere din henvendelse.


2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse.


3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, fx vores emailudbyder.


3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.


4.
Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til 5 år fra din seneste henvendelse.


5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne. I nogle tilfælde vil afgivelse af personoplysninger dog være en forudsætning for, at vi kan imødekomme din forespørgsel.


6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på GDPR@barfoedgroup.dk

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.